Skip to main content

KJØPS- OG REISEVILKÅR FOR PAKKEREISER

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Din reisedesigner AS (heretter kalt DR). Disse vilkår gjelder for alle våre pakkereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen, da vil dette fremkomme i tilbudet. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går DR sine reisevilkår foran, da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.

Det vises til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen».

Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet

DR er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

Bestilling og betaling

 1. Etter bestilling av reisen vil den reisende få tilsendt en depositumsfaktura som forfaller i løpet av kort tid. Beløpet og fristen varierer avhengig av hva som er bestilt og vil bli opplyst ved bestilling.
 2. Er det kort tid til avreise, høysesong som jul, store arrangementer eller lignende, kan du måtte betale for hele reisen umiddelbart.
 3. Din bestilling er bindende når hele eller deler av betalingen er gjennomført.
 4. Bestillingen risikerer å bli automatisk avbestilt om du ikke betaler innen fristen.
 5. Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven av 21.12.2000 ikke gjelder ved kjøp av transport- og reiserelaterte tjenester som for eksempel innkvarteringer, jfr. lovens § 19 b).
 6. Flybilletter med rutefly må vanligvis betales ved bestilling og blir innkrevd sammen med depositumet for pakkereisen.
 7. På fakturaen fremgår vilkårene for betaling av din spesifikke bestilling.
 8. Flybilletter med rutefly er i de fleste tilfeller ikke refunderbare og tillater ikke navneendring/videresalg.
 9. Dersom du oppgir ukorrekte opplysninger, kan du i ettertid kreves å betale kostnader som oppstår pga dette.
 10. Vi er ikke ansvarlige for betalinger som ikke har kommet oss i hende på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.
 11. Reisedokumentene sendes på e-post cirka 2 uker før avreise.

Reisens pris

 1. DR vil belaste et reservasjonsgebyr på minimum 750 NOK, avhengig av reisens kompleksitet. Dette faktureres ved bestilling og er ikke refunderbart uansett avbestillingsgrunn.
 2. Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjent ved bestillingstidspunktet og inngår i bestillingen.
 3. Ekstra kostnader som f.eks. bagasje, seating og innsjekking kan tilkomme avhengig av flyselskap og priskategori.
 4. Som formidler reserverer vi oss mot eventuelle pris- og billettendringer fra flyselskap og/eller andre leverandører som hotellagenter og leiebilfirmaer.
 5. Lokale skatter og avgifter kan forekomme, som f.eks. turistskatt (city tax), hotellskatt (resort fee), inngang til nasjonalpark eller flyplassavgift. Disse betales lokalt på egen hånd.
 6. DR tar forbehold om å endre priser. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. DR forbeholder seg rett til å justere prisen, jfr. Pakkereiselovens § 4-5.

Forsikringer, visum og vaksiner

Visum og pass

 1. Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og andre eventuelle dokumenter som kreves.
 2. Visumkravene som vi opplyser om ved bestilling er basert på reisende med norsk pass. Hvis den reisende ikke reiser med norsk pass, må man selv sjekke visumregler for sitt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet.
 3. Vi er ikke ansvarlige for merkostnader som kan påløpe den reisende dersom visumsøknaden avvises. Det er ambassaden eller konsulatet i respektive land som håndterer visumærender. Reisende som ikke har godkjente reisedokumenter kan bli nektet ombordstigning eller innreise.
 4. Som reisende er du selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer grunnet bristene i overnevnte formaliteter.
 5. Passet må ofte være gyldig i minst 6 mnd. etter planlagt hjemreise. Pass anbefales som legitimasjon også i Europa.
 6. Navnet på flybilletten må være identisk med navnet i passet. Dette er ofte glemt i forbindelse med bryllupsreiser eller skilsmisser hvor mange skifter etternavn.
 7. Dersom barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene eller om foreldre/foresatte har annet etternavn enn barnet, vennligst observer at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte.

Vaksiner

 1. Husk å sjekke med en reiseklinikk eller fastlegen hvilke vaksiner som er anbefalt i det landet du skal besøke. Om en vaksine er nødvendig er avhengig av hva man har tatt tidligere og den nåværende situasjonen i landet man skal besøke. Den reisende må selv betale for vaksinen eller kuren og kunne bevise at man er vaksinert der hvor det er påkrevd.
 2. Angående vaksine mot Covid-19 så er det et krav i mange land at man er fullvaksinert. Eventuelle tester og «fit to travel»- attester må påkostes av de reisende. I mange land er det påkrevd med negativ test av barn også.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

 1. DR selger ikke forsikringer, men anbefaler alle som reiser utenlands å ha en gyldig reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser.
 2. DR anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. DR har ikke ansvar i situasjoner og forhold den reisende kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangøren eller noen han har ansvar for.
 3. Stadig flere land krever en gyldig reiseforsikring for å kunne få innreisetillatelse.
 4. Husk å medbringe ditt Europeiske Helsetrygdkort ved reiser i Europa. Det kan bestilles fra Helse Norge.

Endring og kansellering

 1. Om flyselskapet, rederiet, hotellet, leiebilleverandøren m.fl. tillater endring eller navnendring, tilkommer det, utover den avgiften som leverandøren tar ut, en administrativ avgift for endringen.
 2. Endringer må gjøres i god tid før utreise/hjemreise, og senest to virkedager før reisen skal gjennomføres.
 3. Avbestiller du din reise før du har betalt noe på din bestilling, medfører det ingen kostnad.
 4. Avbestiller du din reise etter at du har betalt din bestilling gjelder følgende: Om du ikke har tegnet noen avbestillingsforsikring vil det normalt ikke være noen tilbakebetaling. I tilfeller der andre vilkår gjelder fremkommer det ved bestilling. Dersom du må avbestille din reise og ikke har tegnet avbestillingsbeskyttelse, forsøker vi naturligvis å hjelpe deg med å få tilbake så mye som mulig av reisens pris mot et administrativ gebyr.
 5. Har du tegnet en avbestillingsbeskyttelse kan du avbestille din reise i henhold til gjeldende regler for avbestillingsbeskyttelsen hos ditt forsikringsselskap.
 6. DR selger ikke avbestillingsforsikringer. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for priser. Husk at den må betales før du betaler reisen/depositumet, ellers vil den ikke være gyldig.
 7. Om du ikke benytter utreisen (”No-show”) blir normalt hjemreisen automatisk avbestilt av flyselskapet. Flyselskapet gir i slike tilfeller ingen tilbakebetaling.
 8. Kommer du ikke tidsnok til rett sted eller velger å ikke benytte hele eller deler av bestillingen, er ingen tilbakebetaling mulig.
 9. Alle avbestillinger må skje skriftlig.
 10. DR følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager eller kortere før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil være på avreisedagen. Ved avbestilling av foran nevnte årsaker, refunderes tilgodebeløpet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.
 11. En reise kan kanselleres/endres uten erstatningsplikt av DR dersom:
  • Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor vår kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter eller lignende.
  • Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som DR med rimelighet ikke kunne forutse. Vurderingen vektlegges blant annet på Utenriksdepartementets reiseråd og lokale myndigheters uttalelser.

Avvikelser, feil og mangler

 1. Dersom ikke alt er som forventet, må du forsøke å få hjelp til å løse problemet på plass. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp i feilen eller problemet, og da er det vanskelig å få erstatning når du komme hjem. Du påpeker feilen på plass eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du på reisedokumentene. DR er også tilgjengelig for alle våre reisende.
 2. Dersom problemet ikke løses på stedet og du vil sende inn en reklamasjon, må du sende oss klagen senest to uker etter hjemkomst, med mindre ekstraordinære grunner foreligger. I de tilfeller der du ønsker å reklamere noe i forbindelse med transporten, som f.eks. mistet bagasje, innstilte fly eller andre omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, skal reklamasjonen umiddelbart stilles direkte til berørte transportselskap.
 3. Hvis reisende på egen hånd bekoster en oppgradering eller kjøp av en annen tjeneste på stedet uten å ha kontaktet leverandøren først, vil leverandøren ikke godkjenne tilbakebetaling av disse kostnadene. Transaksjonen anses da for å være en bindende avtale direkte mellom den reisende og leverandøren på stedet.
 4. Er du ikke fornøyd med hvordan vi har håndtert ditt problem, kan du henvende deg til Flyklagenemda eller Klagenemda for pakkereiser. Vi ber deg uansett om å gi oss en mulighet til å ordne opp i problemet før du henvender deg til en klagenemnd. Kontakt klagenemdene via www.reiselivsforum.no eller Norsk Reiselivsforum, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo.

Kundens plikter

 1. Som kunde er du ansvarlig for å lese igjennom reisevilkårene før kjøp.
 2. Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt reisedokumentene før avreise. Er de ikke kommet frem innen 10 dager før avreise, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.
 3. Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.
 4. Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling og frem til hjemkomst må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av flytider via e-post.
 5. Før du gjennomfører din bestilling og betaler, er du som kunde pliktig til å kontrollere at alle opplysninger stemmer som for eksempel dato, tider, reiserute, destinasjon, og at alle de reisendes navn etc. er korrekte. Alle fornavn og etternavn må skrives i den rekkefølgen de står i passet, og stavingen må være identisk.
 6. Som kunde er du pliktig til å påpeke feil eller mangler på plass for at vi skal kunne hjelpe til med å ordne opp i problemet. Se videre punkt 10.
 7. Som kunde er du før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.
 8. Den reisende er pliktet til å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet eller til DR, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.
 9. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til DR senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for den reisende eller DR, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Transport og overnatting

Flyreisen

 1. Flyselskapet er ansvarlig for korrekt gjennomføring av transporten. Eventuelle feil og/eller klager på transporten eller bagasjehåndteringen må rettes direkte til flyselskapet.
 2. Alle oppgitte flytider er foreløpige, noe som også gjelder de tider som finnes i bestillingsbekreftelsen. Det er bestillerens ansvar og de reisendes ansvar å oppdatere seg på reglene for transport, som hvert flyselskap oppgir på sine hjemmesider.
 3. Som reisende er du ansvarlig for selv å kontrollere detaljer om din flyreise både for ut- og hjemreisen.
 4. Tidene er lokale i det landet du reiser til, via og fra. Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse ved bestilling, samt å overvåke denne i tilfelle vi sender informasjon gjeldende eventuelle tidendringer på reisen.
 5. Hvis du som reisende har en dobbelbestilling kan flyselskapet avbestille reisene. Dette gjelder også selv om bestillingene er gjort hos ulike reisebyråer eller direkte hos flyselskapet. Vi er ikke ansvarlige for avbestillinger som flyselskapene gjør ved disse tilfellene, og står ikke for eventuelle merkostnader som kan oppstå.
 6. Samtlige tider er oppgitt i lokal tid for hvert land. Flyselskapene kan endre sine flytider på kort varsel. Dersom vi har mottatt informasjon fra flyselskapet om en tidendring, informerer vi den reisende om endringen via e-post.
 7. Vi er ikke ansvarlige for flyselskapenes tidendringer eller innstilte fly. Dersom den reisende blir skadelidende, skal klager rettes direkte mot flyselskapet. En flytidendring gir ikke rett til prisavslag, erstatningsreise eller annen kompensasjon fra oss.
 8. Dersom flyselskapet innstiller din flyreise uten å tilby alternativ, tilbakebetaler vi summen for den innstilte billetten etter at vi har mottatt refusjonen fra flyselskapet. Vi vil ta et administrasjons gebyr på 500 NOK/reisende.
 9. Om flyselskapet innstiller din flyreise men tilbyr deg å velge mellom alternativ reise eller avbestilling, følger vi flyselskapets retningslinjer gjeldende avbestillingskostnader. Velger du å avbestille, vill vi ta et administrasjons gebyr på 500 NOK/reisende.
 10. I de tilfeller hvor din reise får en tidendring, informeres du normalt om dette kun via e-post med de nye flytidene. Dette sendes til den e-postadressen du oppga ved bestilling. Som reisende bør du derfor kontinuerlig kontrollere om du har mottatt e-post fra oss. Vi er ikke ansvarlige for e-post som av en eller annen grunn ikke når mottakeren (eksempelvis spamfilter).
 11. Hvor mye bagasje som er tillatt å ha med på reisen vil bli informert om ved bestilling. I noen tilfeller er dette en ekstra kostnad. Reiser du videre med f.eks. mindre fly på safari, helikopter eller sjøfly, så vil det der være tillatt med mindre bagasje, gjerne pakket i en myk bag.
 12. Ved avbestilling tilbakebetaler ikke flyselskapet kostnaden for bestilt bagasje.

Overnatting og transport

 1. Ved bestilling av hotell/leiebil/utflukter og lignende er du ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher/billett. En voucher er et bevis på din bestilling og betaling, og skal leveres ved ankomst.
 2. Kanselleringsreglene blir oppgitt ved bestilling.
 3. Du er selv ansvarlig for å lese igjennom den produktinformasjonen som gjelder for din bestilling. Vilkårene varierer avhengig av destinasjon.
 4. Når du henter leiebilen må du vise et kredittkort i sjåførens navn der leiebilleverandøren reserverer en sum som depositum.
 5. Ved bruk av flere sjåfører så må det opplyses om navn og alder på forhånd, ellers kan forsikringen være ugyldig.
 6. Spesielle ønsker (tilvalg) for hotell- eller leiebilbestilling kan ofte ikke garanteres. Det kan for eksempel være utsikt på rommet, sen utsjekk eller bilsete.
 7. Dersom ikke alt har vært tilfredsstillende, må du forsøke å rette opp problemet på stedet. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du kommer hjem. Du gir beskjed ved å si i fra om problemet på plassen eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du som regel på din voucher.

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingel­ser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

3. REISENS PRIS

3.1.Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager

3.2. Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette doku­menterte beløpet.

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin­delse med reisen og oppholdet.

4.4 Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak­tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER OVERDRA REISEN

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse
Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.
Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig syk­dom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å frem­skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestil­ling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjen­værende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakke­reise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr , dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endrin­gen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestil­ling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT.

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

 • 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
 • 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
 • 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Reiserrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

7. PARTENES PLIKTER

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2 Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleveran­dørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. OM MANGLER

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passene prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt deknings­kjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester
Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:
Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

8.3 Erstatningsbegrensninger

Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)
Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

8.5 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

a) Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjenn­skap til

c) Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensa­sjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

e) Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser(Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

10. IKRAFTTREDELSE

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015

En dame slapper av på stranda på ferie.